CRIMES FAQ


ปัญหาที่พบบ่อย
คำถาม ประเภท
ข้อหา ยังไม่มีการอ้างอิงกับข้อหาในระบบ polis ซึ่งจะมีผลกับการโอนในคดีเข้าระบบ polis คดี
คำตอบ : อยู่ระหว่างดำเนินการ map ข้อหา CRIMES กับ POLIS วิธีแก้ไข เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการตรวจเช็คการ Mapping ข้อหาในระบบ หากยังไม่มีการ Mapping ข้อหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการ Mapping ข้อหาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องโดยการตรวจสอบทั้งระบบ Polis และ ระบบ CRIMES ให้ตรงกัน เพราะหากไม่ตรงการโอนคดีจะมีข้อผิดพลาดในส่วนของการคำนวนสถิติคดี ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินจะเป้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้น
ตำแหน่งหรือยศที่แสดงในระบบCRIMESแสดงไม่ตรงตามตำแหน่งปัจจุบัน สิทธิ์
คำตอบ : 1.ให้กำลังพลของ บก.ที่ตนสังกัด อัพเดทข้อมูลของเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามปัจจุบัน ตรวจสอบสถานภาพการครองตำแหน่งในระบบให้เรียบร้อย 2.ติดต่อกลุ่มงานฐานข้อมูลฯเพื่อทำการแก้ไขตำแหน่งในระบบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052316,022051843 หรือ 12228 กด3
ใช้งานโปรแกรมยืนยันสิทธิ์ทะเบียนราษฎร์ไม่ได้หรือตรวจสอบและสมัครสมาชิกไม่ได้ ทะเบียนราษ
คำตอบ : ปัญหานี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบว่าเป็นที่ส่วนไหน 1.เครื่องอ่านบัตรชำรุด 2.บัตรชำรุด 3.ข้อมูลในกำลังพลยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง การแก้ไข 1.เครื่องอ่านบัตรชำรุดไฟที่เครื่องอ่านบัตรเวลากดอ่านไฟไม่ขึ้นคือชำรุด ให้ลองถอดสายเครื่องอ่านบัตรแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่หรือสลับช่องเสียบมาเสียบด้านหน้าเพื่อเป็นการให้เครื่องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ 2.บัตรที่นำมาเสียบชำรุด ในกรณีที่เสียบบัตรแล้วไฟที่เครื่องอ่านบัตรขึ้นปกติแต่ไม่มีข้อมูลขึ้น ให้ทำการถอดบัตรออกแล้วนำยางลบดินสอ ทำการลบบริเวณชิปสีทองบนบัตรเนื่องจากบริเวณชิปเกิดการจับตัวของออกไซด์จำนวนมากทำให้บดบังการอ่านของเครื่องอ่าน 3.ทำการติดต่อจนท.กำลังพลภายในสภ. ถ้าไม่มีติดต่อจนท.กำลังพล ภ.จว.เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูล 4.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อ 1228 กด 2
กรณีเลขคดีมีปัญหาการโอน ไม่เข้าในระบบ POLIS คดี
คำตอบ : ตรวจสอบว่าใส่ข้อหาในระบบ CRIMES ครบหรือไม่ วิธีตรวจสอบ ให้ พงส เจ้าของคดีเข้าไปที่รายการคดีในความรับผิดชอบ เข้าไปที่หมายเลขคดี กดเข้าไปที่ชื่อผุ้ต้องหา 1.ตรวจสอบ สถานะผุ้ต้อง 2.ตรวจสอบ ศาล 3.ตรวจสอบ การจับกุม ให้ตรวจเช็ครายละเอียดการจับกุม ตรวจเช็คชื่อผุ้จับกุมว่าขึ้นครบถ้วนแล้วหรือยัง 4.ตรวจสอบข้อหา
กรณีบันทึกเลขคดีผิด คดี
คำตอบ : ระบบไม่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลบคดีที่ทำการรับคดีไปแล้วด้วยตนเองได้ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการบันทึกเลขคดีหรือบันทึกคดี โดยการแก้ไขหลังจากทำการตัดเลขผิดไปแล้ว จะต้องทำการปรับแก้ไขตัวคดีให้เป็นคดีอื่นแทนการลบ วิธีแก้ไขให้ พงส เจ้าของคดีดำเนินการ แก้ไขผู้ร้องทุกข์ แก้ไขรายละเอียดผู้ต้องหา รวมไปถึงรายละเอียดในตัวคดีทั้งหมด ให้เป็นคดีอื่นโดยการเข้าไปที่เลขคดีและดำเนินการแก้ไข
ไม่สามารถใช้งานทะเบียนราษฎร์ได้ ทะเบียนราษ
คำตอบ : 1.การใช้งานทะเบียนราษฎร์ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานว่าได้สิทธิ์สืบค้นทะเบียนราษฎร์หรือไม่โดยlogin เข้าระบบคราม ในแท็ปเมนูจะมี Function "สืบค้นทะเบียนราษฏร์"ขึ้นโชว์ให้เห็นแต่ถ้ายังไม่มีสิทธิ์ให้ทำการติดต่อขอสิทธิได้ที่ศทก.หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052316,022051843 หรือ 1228 กด3 2.การใช้งานทะเบียนราษฎร์บนโปรแกรมผู้ใช้ต้องเสียบบัตรและใส่รหัสPIN 4หลัก(ที่ได้จากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต) 3.ปัญหาด้านอุปกรณ์ เครื่องที่ใช้งานทะเบียนราษฏร์ต้องติดตั้ง Software Licence Manager และ Driver Smart Cart Reader รุ่นนั้นๆ ส่วนเครื่อง Thin Client ที่จัดสรรได้ติดตั้งไว้แล้วทั้งหมด กรณีไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ 1228 กด2
ไม่สามารถเข้าระบบ CRIMES ได้ การเข้าสู่
คำตอบ : การตรวจสอบเบื้องต้น 1.ตรวจเช็คที่เครื่องอื่นภายในสถานีว่าสามารถเข้าระบบได้ไหม ถ้าเครื่องอื่นเข้าระบบแสดงว่าระบบปกติเครือข่ายปกติเป็นปัญหาเฉพาะเครื่อง 2.ให้เช็คที่มุมจอด้านขวาล่างเครื่องที่เข้าระบบไม่ได้ ตรงตำแหน่งสัญลักษณ์รูปจอคอมพิวเตอร์ถานะการเชื่อมต่อข่ายสายปกติต้องขึ้นเครื่องหมายตกใจที่รูปจอคอมพิวเตอร์ / สถานะไม่ปกติขึ้นเครื่องหมายกากบาทที่รูปจอคอมพิวเตอร์คือสายLAN ขาดหรืออุปกรณ์ปลายทางถูกปิด/การแก้ไข ให้ทำการขยับสาย LAN หลังเครื่อง จุดเชื่อมต่อกับบล๊อคที่ผนังและจุดเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ปลายทางหรือทำการปิด-เปิดอุปกรณ์ Router 3.ในกรณีที่สถานะการเชื่อมต่อสาย LAN ปกติให้ตรวจสอบค่า IP Address ที่มุมจอด้านขวาล่าง ต้องมีหมายเลข IP Address ขึ้น show ถ้าไม่มีให้ทำการ ปิดอุปกรณ์ Router 15 วินาที แล้วเปิดขึ้นมาใหม่และทำการ ปิด-เปิดเครื่อง Thin Client เป็นการ Reset ระบบ 4.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อ 1228 กด 2 หรือแจ้ง ตามช่องทางการรับแจ้งที่กำหนด
ไม่สามารถใช้งานเครื่องอ่านบัตรSmart card และตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ได้ Smart Card
คำตอบ : การตรวจเช็คเบื้องต้นว่าเป็นทีอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรหรือเป็นที่บัตร ให้นำบัตรไปลองเสียบที่เครื่องที่ใช้งานได้ภายในสถานีว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ปัญหาแบ่งออกได้ 3 ส่วนดังนี้ 1.เครื่องอ่านบัตรชำรุดไฟที่เครื่องอ่านบัตรเวลากดอ่านไฟไม่ขึ้นคือชำรุด ให้ลองถอดสายเครื่องอ่านบัตรแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่หรือสลับช่องเสียบมาเสียบด้านหน้าเพื่อเป็นการให้เครื่องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ 2.บัตรที่นำมาเสียบชำรุด ในกรณีที่เสียบบัตรแล้วไฟที่เครื่องอ่านบัตรขึ้นปกติแต่ไม่มีข้อมูลขึ้น ให้ทำการถอดบัตรออกแล้วนำยางลบดินสอ ทำการลบบริเวณชิปสีทองบนบัตรเนื่องจากบริเวณชิปเกิดการจับตัวของออกไซด์จำนวนมากทำให้บดบังการอ่านของเครื่องอ่าน 3.ระบบตรวจสอบทะเบียนราษฎร์มีปัญหา ในกรณีนี้ให้ลองเข้าไปที่ฟังชั่นตรวจสอบและสมัครสมาชิกที่หน้าจอ ถ้าสามารถเข้าได้แสดงว่าเครื่องอ่านบัตรและบัตรของเราปกติ 4.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์1228 กด2
การใช้โน๊ตบุ๊ค หรือ พีซี ทำงานที่บ้านได้หรือไม่ Hardware
คำตอบ : เนื่องจากระบบ CRIMES เป็น Intranet ภายในของ ตร. และต้องใช้เครือข่ายสารสนเทศ ตร. เท่านั้น
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจาก สิทธิ์การเข้าใช้งาน คดี
คำตอบ : สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ที่กลุ่มงานฐานข้อมูลฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052316,022051843 หรือ 1228 กด3

ปัญหาทั้งหมด
ข้อ คำถาม คำตอบ ประเภท
1 ข้อหา ยังไม่มีการอ้างอิงกับข้อหาในระบบ polis ซึ่งจะมีผลกับการโอนในคดีเข้าระบบ polis อยู่ระหว่างดำเนินการ map ข้อหา CRIMES กับ POLIS วิธีแก้ไข เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการตรวจเช็คการ Mapping ข้อหาในระบบ หากยังไม่มีการ Mapping ข้อหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการ Mapping ข้อหาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องโดยการตรวจสอบทั้งระบบ Polis และ ระบบ CRIMES ให้ตรงกัน เพราะหากไม่ตรงการโอนคดีจะมีข้อผิดพลาดในส่วนของการคำนวนสถิติคดี ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินจะเป้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้น คดี
2 ตำแหน่งหรือยศที่แสดงในระบบCRIMESแสดงไม่ตรงตามตำแหน่งปัจจุบัน 1.ให้กำลังพลของ บก.ที่ตนสังกัด อัพเดทข้อมูลของเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามปัจจุบัน ตรวจสอบสถานภาพการครองตำแหน่งในระบบให้เรียบร้อย 2.ติดต่อกลุ่มงานฐานข้อมูลฯเพื่อทำการแก้ไขตำแหน่งในระบบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052316,022051843 หรือ 12228 กด3 สิทธิ์
3 เข้าใช้งานสืบค้นทะเบียนราษฎร์ในระบบCRIMESแล้วขึ้นJAVA ERROR ให้ทำการ กด RUN This Time ที่แท๊ปสีเหลืองด้านบน Java ก็จะสามารถทำงานต่อได้ ทะเบียนราษ
4 กรณี จนท.ตำรวจย้ายมาใหม่หรือช่วยราชการ ติดต่อ ศทก.(1228 กด 2) เพื่อดำเนินการขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน ทุกๆครั้งที่มีการแจ้งช่วยราชการจะต้องแจ้งให้ ศทก. ดำเนินการเรื่องช่วยราชการในระบบก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในสถานีที่ช่วยราชการ หากเสร็จสิ้นการช่วยราชการและย้ายกลับจะต้องแจ้งทาง ศทก ดำเนินการก่อนเข้าระบบที่สถานีเช่นกัน สิทธิ์
5 ต้องการติดตั้งDRIVER SMART CARDรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ของโครงการ การติดตั้งอุปกรณ์รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นของโครงการจัดสรรบนเครื่อง Thin Client จะไม่สามารถทำได้เหมือนเครื่อง PC ทั่วไป เนื่องจากสาเหตุได้แก่ 1. เครื่อง Thin Client ไม่มี CD-Rom Drive ถ้าต้องทำการติดตั้งdriver จากแผ่นCD ผู้ใช้ต้องทำการCopy Driverจากแผ่นCDมาใส่ในFlash Drive แล้วนำไปติดตั้งที่เครื่อง Thin Client 2.เครื่อง Thin Client มีFunction EWF เป็น Feature ของ Windows 7 Embedded ป้องกันไม่ให้ Windows เขียนข้อมูลอะไรลงไปในเครื่อง ฉะนั้นเมื่อมีการเพิ่มหรือลบProgromหรือDriver ต่างๆต้องมีการปลดล็อคและล็อคใหม่ทุกครั้งที่ทำเสร็จ 3.พื้นที่Storage ในการจัดเก็บข้อมูลมีจำนวนจำกัดและน้อยมาก ถ้าปลดล็อค EWF ไว้จะทำให้พื้นที่เต็ม หรือใส่โปรแกรมที่ใหญ่เกินไปจะทำให้เครื่องทำงานช้าถึงไม่สามารถทำงานได้ 4.การติดตั้งDriver หรือโปรแกรมใดๆบนเครื่อง Thin Client ต้องทำงานบนสิทธิ Administrator เท่านั้นส่วนสิทธิ User ไม่สามารถทำได้ Smart Card
6 ใช้งานโปรแกรมยืนยันสิทธิ์ทะเบียนราษฎร์ไม่ได้หรือตรวจสอบและสมัครสมาชิกไม่ได้ ปัญหานี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบว่าเป็นที่ส่วนไหน 1.เครื่องอ่านบัตรชำรุด 2.บัตรชำรุด 3.ข้อมูลในกำลังพลยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง การแก้ไข 1.เครื่องอ่านบัตรชำรุดไฟที่เครื่องอ่านบัตรเวลากดอ่านไฟไม่ขึ้นคือชำรุด ให้ลองถอดสายเครื่องอ่านบัตรแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่หรือสลับช่องเสียบมาเสียบด้านหน้าเพื่อเป็นการให้เครื่องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ 2.บัตรที่นำมาเสียบชำรุด ในกรณีที่เสียบบัตรแล้วไฟที่เครื่องอ่านบัตรขึ้นปกติแต่ไม่มีข้อมูลขึ้น ให้ทำการถอดบัตรออกแล้วนำยางลบดินสอ ทำการลบบริเวณชิปสีทองบนบัตรเนื่องจากบริเวณชิปเกิดการจับตัวของออกไซด์จำนวนมากทำให้บดบังการอ่านของเครื่องอ่าน 3.ทำการติดต่อจนท.กำลังพลภายในสภ. ถ้าไม่มีติดต่อจนท.กำลังพล ภ.จว.เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูล 4.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อ 1228 กด 2 ทะเบียนราษ
7 กรณีตัดเลขจราจรผิด สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองดังนี้ 1.ใช้สิทธิ์พงส.เข้าไปที่รายการคดีที่จะดำเนินการแก้ไข 2.ไปที่ แท็ปข้อมูลคดี 3.กดเลือกแก้ไขหมายเลขคดี 4.ให้ทำการแก้ไขหมายเลขคดีหรือวันรับคำร้องทุกข์ 5.เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกที่หน้าต่างนี้ เพื่อบันทึกสิ่งที่แก้ไข 6.เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างด้านซ้ายจะมีปุ่มบันทึกให้ทำการกดบันทึกอีกครับ เสร็จสิ้นการแก้ไข คดี
8 กรณีเลขคดีมีปัญหาการโอน ไม่เข้าในระบบ POLIS ตรวจสอบว่าใส่ข้อหาในระบบ CRIMES ครบหรือไม่ วิธีตรวจสอบ ให้ พงส เจ้าของคดีเข้าไปที่รายการคดีในความรับผิดชอบ เข้าไปที่หมายเลขคดี กดเข้าไปที่ชื่อผุ้ต้องหา 1.ตรวจสอบ สถานะผุ้ต้อง 2.ตรวจสอบ ศาล 3.ตรวจสอบ การจับกุม ให้ตรวจเช็ครายละเอียดการจับกุม ตรวจเช็คชื่อผุ้จับกุมว่าขึ้นครบถ้วนแล้วหรือยัง 4.ตรวจสอบข้อหา คดี
9 รถยนต์/รถจักรยานยนต์หาย ใช้ข้อหาอะไร กรณีรถหาย 1.ในส่วนข้อหาเลือกให้เลือกเป็นข้อหาลักทรัพย์ 2.ข้อที่6 เลื่อกสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลยานพาหนะที่สูญหายใด้เองแล้วทำการกดบันทึก คดี
10 กรณีหาข้อหา \\\"พยายาม\\\" ไม่พบ 1.ใช้สิทธิ์พงส.เข้าแท็ป รับคดี 2.กดเลือกข้อ5.2 หัวข้อแจ้งข้อหาสำหรับผู้ต้องหาทั้งหมด 3.กดเพิ่ม 4.ใส่คำว่าพยายามในช่องมาตราหรือข้อหาแล้วกดค้นหา 5.ระบบจะโชว์มาตราที่มีคำว่าพยายามขึ้นมาทั้งหมดให้ทำการเลือข้อมหาที่เกี่ยวข้องแล้วกดบันทึก คดี
11 กรณีเลือก drop down list ไม่ขึ้นข้อมูลให้เลือก drop down list มีด้วยกันหลายส่วนผู้ใช้ต้องแจ้ง1228 กด2 เพื่อตรวจสอบ คดี
12 กรณีบันทึกคดีผิด สามารถลบได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 1.ลบผู้เสียหายออกและนำไปใช้กับคดีอื่นได้ 2.พงส. พิจารณาว่าไม่เป็นเรื่องหรือเป็นแจ้งเบ็ดเตล็ดทั่วไป รับเข้ามาในความรับผิดชอบและระบุว่ารับเรื่องอื่นๆ คดี
13 การแก้ไขวันที่รับคำร้องทุกข์ กับ วันที่รับแจ้งเหตุ สามารถแก้ไขวันที่รับคำร้องทุกข์และวันรับแจ้งเหตุได้ วิธีแก้ไข 1.ให้ พงส เจ้าของคดีเข้าไปที่รายการคดีในความรับผิดชอบ 2.เข้าไปที่หมายเลขคดีที่จะแก้ไข 3. กดที่แท็ปข้อมูลคดี 4.การแก้ไขวันรับคำร้องทุกข์ให้ดูที่ปุ่มแก้ไขหมายเลขคดี แก้ไขเสร็จให้กดบันทึกการแก้ไข 5.การแก้ไขวันรับแจ้งเหตุให้แก้ไขได้เลยที่หน้าข้อมูลคดี 6.กดบันทึกคดีอีกครั้ง คดี
14 ปัญหาหน้าจอแจ้งเตือน page unresponsive เกิดจากสัญญาณการเชื่อมต่อserver ส่วนกลางล่าช้าหรือติดขัด(หน่วง) วิธีแก้ไข 1.กดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อทำการเรียกหน้าpage ใหม่ 2.ตรวจสอบความเร็วของสัญญาณโดยเข้าไปที่ https://172.17.2.66/polis/speedtest/speedTest.html 3.ถ้าความเร็วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 1228 กด2(วันเวลาราชการ) ระบบ
15 กรณีราษฎร เป็นผู้จับกุมคดีลักทรัพย์ ให้กรอกข้อมูลผู้จับกุมตอนบันทึกผู้จับกุม ไม่ต้องใส่ ตำแหน่ง สังกัด โดยการใส่รายละเอียดผู้จับกุมจะต้องเลือกเอง ไม่ได้อ้างอิงรายชื่อมากจากระบบเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจ คดี
16 กรณีบันทึกเลขคดีผิด ระบบไม่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลบคดีที่ทำการรับคดีไปแล้วด้วยตนเองได้ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการบันทึกเลขคดีหรือบันทึกคดี โดยการแก้ไขหลังจากทำการตัดเลขผิดไปแล้ว จะต้องทำการปรับแก้ไขตัวคดีให้เป็นคดีอื่นแทนการลบ วิธีแก้ไขให้ พงส เจ้าของคดีดำเนินการ แก้ไขผู้ร้องทุกข์ แก้ไขรายละเอียดผู้ต้องหา รวมไปถึงรายละเอียดในตัวคดีทั้งหมด ให้เป็นคดีอื่นโดยการเข้าไปที่เลขคดีและดำเนินการแก้ไข คดี
17 ไม่สามารถใช้งานทะเบียนราษฎร์ได้ 1.การใช้งานทะเบียนราษฎร์ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานว่าได้สิทธิ์สืบค้นทะเบียนราษฎร์หรือไม่โดยlogin เข้าระบบคราม ในแท็ปเมนูจะมี Function "สืบค้นทะเบียนราษฏร์"ขึ้นโชว์ให้เห็นแต่ถ้ายังไม่มีสิทธิ์ให้ทำการติดต่อขอสิทธิได้ที่ศทก.หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052316,022051843 หรือ 1228 กด3 2.การใช้งานทะเบียนราษฎร์บนโปรแกรมผู้ใช้ต้องเสียบบัตรและใส่รหัสPIN 4หลัก(ที่ได้จากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต) 3.ปัญหาด้านอุปกรณ์ เครื่องที่ใช้งานทะเบียนราษฏร์ต้องติดตั้ง Software Licence Manager และ Driver Smart Cart Reader รุ่นนั้นๆ ส่วนเครื่อง Thin Client ที่จัดสรรได้ติดตั้งไว้แล้วทั้งหมด กรณีไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ 1228 กด2 ทะเบียนราษ
18 โปรแกรมการบันทึกแจ้งเอกสารหายไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่เปิดโปรแกรมได้แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากบัตรของผู้แจ้งได้นั้นให้ทำการตรวจสอบบัตรหรือตรวจสอบเครื่องอ่านบัตร(ดูหัวข้อไม่สามารถใช้งานเครื่องอ่านบัตรSmart card และตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ได้) หรือสามารถทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงในช่องแล้วทำการบันทึก คดี
19 เครื่อง thin client และอุปกรณ์เสีย ตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นที่ จอภาพ หรือเป็นที่เครื่อง Thin Client โดยการนำอุปกรณ์ที่คาดว่าเสีย ลองสลับไปต่อกับจุดที่ใช้งานได้ ถ้าเครื่องเสียอาการจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าอยู่จุดไหน ให้แจ้งซ่อมโดยโทรเข้า 1228 กด 2 พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับเครื่องและบอกอาการโดยละเอียด อุปกรณ์
20 ต้องการลบคดีในระบบ ระบบไม่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลบคดีที่ทำการรับคดีไปแล้วด้วยตนเองได้ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการบันทึกเลขคดีหรือบันทึกคดี โดยการแก้ไขจะต้องทำการปรับแก้ไขตัวคดีให้เป้นคดีอื่นแทน วิธีแก้ไขให้ พงส เจ้าของคดีดำเนินการ แก้ไขผู้ร้องทุกข์ แก้ไขรายละเอียดผู้ต้องหา รวมไปถึงรายละเอียดในตัวคดีทั้งหมด ให้เป็นคดีอื่นโดยการเข้าไปที่เลขคดีและดำเนินการแก้ไข คดี
21 ไม่มีศาลหรือพรบ.ให้เลือกใช้ ให้ List รายชื่อศาลที่ต้องการใช้ภายในสถานี เช่น เพิ่มศาลแขวงนครสวรรค์ /ศาลจังหวัดนครสวรรค์ /ศาลเยาวชนและครอบครัวนครสวรรค์ /ศาลมณฑลทหารบกที่31 / พร้อมที่อยู่ที่ตั้งปัจจุบัน แจ้งไปที่ 1228 กด2 หรือแจ้งตามช่องทางการรับแจ้งที่กำหนด คดี
22 ไม่สามารถเข้าระบบ CRIMES ได้ การตรวจสอบเบื้องต้น 1.ตรวจเช็คที่เครื่องอื่นภายในสถานีว่าสามารถเข้าระบบได้ไหม ถ้าเครื่องอื่นเข้าระบบแสดงว่าระบบปกติเครือข่ายปกติเป็นปัญหาเฉพาะเครื่อง 2.ให้เช็คที่มุมจอด้านขวาล่างเครื่องที่เข้าระบบไม่ได้ ตรงตำแหน่งสัญลักษณ์รูปจอคอมพิวเตอร์ถานะการเชื่อมต่อข่ายสายปกติต้องขึ้นเครื่องหมายตกใจที่รูปจอคอมพิวเตอร์ / สถานะไม่ปกติขึ้นเครื่องหมายกากบาทที่รูปจอคอมพิวเตอร์คือสายLAN ขาดหรืออุปกรณ์ปลายทางถูกปิด/การแก้ไข ให้ทำการขยับสาย LAN หลังเครื่อง จุดเชื่อมต่อกับบล๊อคที่ผนังและจุดเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ปลายทางหรือทำการปิด-เปิดอุปกรณ์ Router 3.ในกรณีที่สถานะการเชื่อมต่อสาย LAN ปกติให้ตรวจสอบค่า IP Address ที่มุมจอด้านขวาล่าง ต้องมีหมายเลข IP Address ขึ้น show ถ้าไม่มีให้ทำการ ปิดอุปกรณ์ Router 15 วินาที แล้วเปิดขึ้นมาใหม่และทำการ ปิด-เปิดเครื่อง Thin Client เป็นการ Reset ระบบ 4.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อ 1228 กด 2 หรือแจ้ง ตามช่องทางการรับแจ้งที่กำหนด การเข้าสู่
23 ไม่สามารถใช้งานเครื่องอ่านบัตรSmart card และตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ได้ การตรวจเช็คเบื้องต้นว่าเป็นทีอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรหรือเป็นที่บัตร ให้นำบัตรไปลองเสียบที่เครื่องที่ใช้งานได้ภายในสถานีว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ปัญหาแบ่งออกได้ 3 ส่วนดังนี้ 1.เครื่องอ่านบัตรชำรุดไฟที่เครื่องอ่านบัตรเวลากดอ่านไฟไม่ขึ้นคือชำรุด ให้ลองถอดสายเครื่องอ่านบัตรแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่หรือสลับช่องเสียบมาเสียบด้านหน้าเพื่อเป็นการให้เครื่องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ 2.บัตรที่นำมาเสียบชำรุด ในกรณีที่เสียบบัตรแล้วไฟที่เครื่องอ่านบัตรขึ้นปกติแต่ไม่มีข้อมูลขึ้น ให้ทำการถอดบัตรออกแล้วนำยางลบดินสอ ทำการลบบริเวณชิปสีทองบนบัตรเนื่องจากบริเวณชิปเกิดการจับตัวของออกไซด์จำนวนมากทำให้บดบังการอ่านของเครื่องอ่าน 3.ระบบตรวจสอบทะเบียนราษฎร์มีปัญหา ในกรณีนี้ให้ลองเข้าไปที่ฟังชั่นตรวจสอบและสมัครสมาชิกที่หน้าจอ ถ้าสามารถเข้าได้แสดงว่าเครื่องอ่านบัตรและบัตรของเราปกติ 4.เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์1228 กด2 Smart Card
24 การใช้โน๊ตบุ๊ค หรือ พีซี ทำงานที่บ้านได้หรือไม่ เนื่องจากระบบ CRIMES เป็น Intranet ภายในของ ตร. และต้องใช้เครือข่ายสารสนเทศ ตร. เท่านั้น Hardware
25 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจาก สิทธิ์การเข้าใช้งาน สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ที่กลุ่มงานฐานข้อมูลฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052316,022051843 หรือ 1228 กด3 คดี
26 บันทึกคดีผิด สามารถลบได้หรือไม่ ระบบจะไม่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลบคดีที่ทำการรับคดีไปแล้ว ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนการการบันทึกทุกครั้ง วิธีแก้ไข 1.ลบผู้เสียหายออกและนำไปใช้กับคดีอื่นได้ 2.พนักงานสอบสวนพิจารณาว่าไม่เป็นเรื่องหรือแจ้งเป็นเบ็ดเตล็ดทั่วไปรับเข้ามาในความรับผิดชอบแล้วระบุว่าเป็นเรื่องอื่นๆ คดี